Kolik mě na brýle přispívá zdravotní pojišťovna?

Kolik mně na brýle přispívá zdravotní pojišťovna?

Obecně platí to, že když přinese zákazník předpis, jeho hodnota se mu odečítá ze zakázky. Tato úhrada je u všech pojišťoven stejná a řídí se platným ceníkem pro služby optika a pomůcek, který stanovuje Všeobecná zdravotní pojišťovna. Některé pojišťovny dávají svým klientům takříkajíc „něco navíc“ a o toto si každý člověk žádá u své pojišťovny osobně.

Přehled nejzákladnějších příspěvků od VZP:

Dospělí:- obruba: 150,- 1x za 3 roky (dvoje brýle při refrakční vadě nad 3 dioptrie do dálky)

  • sférické čočky: 51,- 1x za 3 roky pokud nedojde ke změně korekce

  • tórické čočky: 111,- 1x za 3 roky pokud nedojde ke změně korekce

  • plastové čočky: od refrakční vady vyšší než 10 dioptrií (příspěvek se odvíjí od výše dioptrické hodnoty)

  • výměna skla: 35,70 na 1 sklo

Děti: - obruba: 300,- (u dětí do 6ti let max. 3x/rok, 6-15let 1x/rok na každou vzdálenost, dvoje brýle při refrakční vadě nad 3 dioptrie do dálky)

  • sférické čočky: 51,- (dětem do 6ti let max. 3x/rok,6-15let max. 1x/rok)

  • tórické čočky: 111,- (dětem do 6ti let max. 3x/rok,6-15let max. 1x/rok)

  • plastové čočky - sférické: 100,- (při refrakční vadě nad 6 dioptrií)

- tórické : 200,- (při refrakční vadě do 6 dioptrií a cylindru do 2 dioptrií)

  • tvrzení: 35,70 na 1 sklo, vždy u minerálních skel

  • výměna skel: 35,70 na 1 sklo

  • okluzory: dle potřeby

Zvláštní pomůcky a vrstvy hradí pojišťovna individuálně podle potřeby a většinou je schvaluje revizní lékař.