My máme stále otevřeno :-) a těšíme se na vás. Jen ve čtvrtek 29.10. bude naše pobočka na Běhounské otevřena pouze do 18. hodin. Děkujeme za pochopení.

Individuální brýlové čočky

Spektrum nositelů brýlové korekce je nesmírně široké a tím i jejich požadavky na kvalitu vidění. Nároky na zrak se dnes zvyšují nejen používáním počítačů a chytrých telefonů, ale i zrychleným životním tempem. Pojďme si něco povědět o možnostech individuálního přístupu k jednotlivému zákazníkovi a splnění jeho potřeb. 

Nejnovějším trendem na trhu jsou tzv. individuální brýlové čočky. U čoček standardních se totiž mohou vyskytnout zobrazovací vady především při pohledu do periferie. Velmi časté je to u vyšších dioptrických hodnot a výrazně zakřivených brýlových obrub. Individuální čočky tyto vady redukují a umožňují nám tak příjemný a ničím nerušený pohled i v periferii. V každém bodě čočky je zobrazení stejně dokonalé, jako v jejím optickém středu.

Vše začíná individuálním vyšetřením a poradenstvím očního specialisty

Prvním krokem k individualizaci je již počáteční poradenství vašeho očního specialisty, jenž je schopen dle vašich obvyklých denních činností nabídnout optimální brýlovou čočku a stanovit správnou korekci.

Neméně důležitá je správná centrace brýlí. Té můžeme dosáhnout pomocí speciálního centračního kamerového systému. Dokážeme jím změřit mnoho parametrů v závislosti na konkrétní zvolené brýlové obrubě, např. její prohnutí, sklon na obličeji i vzdálenost oka od brýlové čočky. Tyto parametry umožní zhotovit brýle doslova „na míru“.

Jaké typy čoček lze upravit

Individuální parametry lze zohlednit jak u multifokálních a pracovních čoček, tak u čoček jednoohniskových, které mohou být navíc vylepšeny o relaxační přídavek do blízka. Ten snižuje únavu očí uživatelů pracujících především na blízkou a střední vzdálenost.

U multifokálních brýlových čoček můžeme zohledněním těchto individuálních parametrů dosáhnout nejširšího možného zorného pole a pohodlí při dívání na střední vzdálenost díky maximálnímu rozšíření optického kanálu čočky.

Specifickou kategorií zákazníků jsou řidiči. Jistota při řízení totiž nevyplývá pouze z řidičských dovedností, ale i z kvality samotného vidění. Individuálně lze zhotovit čočky se speciálním filtrem, zajišťujícím kontrastnější vidění, méně oslnění, přesnější odhad vzdáleností, perfektní prostorové vidění, neomezené zorné pole a lepší vidění v noci.

3D screening oka DNEye scanner

Nejdokonalejšího stupně individualizace může být dosaženo pomocí jedinečného přístroje pro 3D screening oka DNEye scanner. Tento dokáže odhalit i refrakční vady vyšších řádů, které mohou způsobovat neostré vidění např. za snížené viditelnosti.

Měří oko v 1500 bodech a vyhodnocuje jeho reakce při pohledu do dálky i do blízka. Máme tedy informace nejen o nutné korekci, ale nahlédneme i do předního segmentu oka a zjistíme případné odchylky od normálního stavu. V případě zjištění odchylek doporučíme konzultaci s očním lékařem.

Lze tedy říci, že pomocí individuálních brýlových čoček můžeme dosáhnout nejdokonalejšího vidění pro každého specifického zákazníka.